ΟΡΟΙ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ ΣΤΑ SOCIAL MEDIA

1. Αντικείμενο διαγωνισμού – Διοργανωτής

Η ατομική επιχείρηση «Μουρούτσος Ιωάννης» (περισσότερες πληροφορίες για την επιχείρηση μπορείτε να βρείτε εδώ , εφεξής αναφερόμενη ως «Διοργανωτής», διοργανώνει διαγωνισμούς μέσω συγκεκριμένων μέσων κοινωνικής δικτύωσης (Facebook), παρέχοντας τη δυνατότητα στους ενδιαφερόμενους να συμμετέχουν και να κερδίσουν ως δώρα επιλεγμένα προϊόντα από το ηλεκτρονικό Κατάστημα flashbaby.gr, σύμφωνα με τους παρόντες όρους.

2. Δικαίωμα συμμετοχής

Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν όλα τα άτομα άνω των 18 ετών που διαθέτουν προφίλ στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης στα οποία διεξάγεται ο διαγωνισμός, και διαμένουν μόνιμα στην Ελλάδα. Απαγορεύεται αυστηρά η συμμετοχή ανηλίκων στο διαγωνισμό, ακόμα και αν υπάρχει συγκατάθεση των γονέων / κηδεμόνων τους. Τυχόν συμμετοχές από ανηλίκους θεωρούνται αυτοδικαίως άκυρες και δε λαμβάνονται υπόψη.

Στους διαγωνισμούς δεν έχουν δικαίωμα συμμετοχής οι εργαζόμενοι του Διοργανωτή, καθώς και οι συγγενείς του μέχρι τον β΄ βαθμό.

3. Τρόπος συμμετοχής

Όσοι επιθυμούν να συμμετέχουν στους διαγωνισμούς του Διοργανωτή θα πρέπει να προχωρήσουν σε συγκεκριμένες δράσεις στις αναρτήσεις που πραγματοποιούνται στη σελίδα (page) του Διοργανωτή στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης (Facebook: https://www.facebook.com/pg/flashbaby.gr). Οι ακριβείς δράσεις που απαιτούνται θα καθορίζονται σε ανάρτηση του Διοργανωτή και μπορεί να αφορούν στην εκδήλωση αρέσκειας (Μου αρέσει/Like) στη σελίδα ή την ανάρτηση, το σχολιασμό (Σχολίασε/Comment) ή/και την κοινοποίηση (Κοινοποίησε/Share) της ανάρτησης. Κάθε φυσικό πρόσωπο έχει δικαίωμα μίας μόνο συμμετοχής στον κάθε διαγωνισμό, ανεξαρτήτως του αριθμού δράσεων στις οποίες θα προβεί.

Ρητά συμφωνείται ότι οποιαδήποτε από τις παραπάνω δράσεις θα συνιστά αποδοχή των όρων του διαγωνισμού, χωρίς την ανάγκης καμίας περαιτέρω διατύπωσης.

4. Διάρκεια διαγωνισμού, αριθμός νικητών, δώρα

Η ημερομηνία διεξαγωγής, η διάρκεια, καθώς και ο αριθμός των νικητών κάθε διαγωνισμού θα ορίζεται στη σχετική ανακοίνωση του Διοργανωτή στη σελίδα του στο εκάστοτε μέσο κοινωνικής δικτύωσης.

5. Κλήρωση – Ανάδειξη νικητών

Η κλήρωση για την ανάδειξη των νικητών θα διενεργείται στην έδρα του Διοργανωτή στην Τρίπολη, με χρήση αποκλειστικά ηλεκτρονικών μέσων, στην οποία θα συμμετέχουν όλοι όσοι υπέβαλαν έγκυρα συμμετοχή στο διαγωνισμό, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο παρόν. Οι συμμετέχοντες θα ενημερώνονται για την ακριβή ώρα και ημέρα μέσω ανάρτησης του Διοργανωτή στη σελίδα του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Ο Διοργανωτής θα ανακοινώνει τα ονόματα των νικητών μέσω ανάρτησης στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης το αργότερο εντός 48 ωρών από την ημέρα πραγματοποίησης της κλήρωσης. Οι συμμετέχοντες παρέχουν ρητά τη συγκατάθεσή τους για τη δημόσια προβολή των στοιχείων του (όνομα προφίλ στο Facebook) σε ανάρτηση στη σελίδα του Διοργανωτή στο Facebook.

Οι νικητές θα πρέπει να επικοινωνήσουν με το Διοργανωτή, είτε μέσω της σελίδας στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης είτε μέσω email στο info@flashbaby.gr, εντός δέκα (10) ημερών από την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων, προκειμένου να οριστούν οι λεπτομέρειες για την αποστολή των δώρων.

Τα δώρα παρέχονται στους νικητές ως έχουν, αποκλειόμενης της εφαρμογής των διατάξεων περί ευθύνης του πωλητή ή άλλων διατάξεων του δικαίου του καταναλωτή, οι οποίες θεμελιώνουν ευθύνη του Διοργανωτή αναφορικά με πραγματικά ελαττώματα.

6. Αλλαγή όρων – Αναβολή / Ακύρωση Διαγωνισμού

Ο Διοργανωτής διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί ελεύθερα τους όρους διεξαγωγής των διαγωνισμών, να τους αναβάλλει ή και να τους ακυρώνει για λόγους ανωτέρας βίας. Σε κάθε περίπτωση, οποιαδήποτε μεταβολή στους όρους, αναβολή ή ακύρωση του διαγωνισμού ισχύει μόνο μετά την ανακοίνωσή της μέσω της σελίδας του Διοργανωτή στο εκάστοτε μέσο κοινωνικής δικτύωσης.

7. Αποδοχή όρων

Η συμμετοχή σε διαγωνισμό του Διοργανωτή με οποιονδήποτε από τους προβλεπόμενους στο παρόν τρόπους, συνεπάγεται τη ρητή και ανεπιφύλακτη αποδοχή των παρόντων όρων εκ μέρους του συμμετέχοντος, οι οποίοι συμπληρώνονται, όπου κριθεί αναγκαίο, από τους όρους χρήσης, συναλλαγών και προστασίας δεδομένων του Διοργανωτή.

Για οποιαδήποτε πληροφορία σχετικά με το διαγωνισμό οι συμμετέχοντες μπορούν να επικοινωνήσουνε με το Διοργανωτή στο info@flashbaby.gr

8. Προσωπικά Δεδομένα

Με το παρόν κείμενο ο συμμετέχων παρέχει τη ρητή συγκατάθεσή σου για την επεξεργασία των προσωπικών του δεδομένων από το Διοργανωτή (περισσότερες πληροφορίες για την ταυτότητα του διοργανωτή μπορείτε να βρείτε εδώ.)

Τα δεδομένα αυτά είναι το όνομα προφίλ του συμμετέχοντος στο μέσω κοινωνικής δικτύωσης, το οποίο ενδέχεται να αποτελεί το πραγματικό του ονοματεπώνυμο, οι πληροφορίες που είναι δημόσια διαθέσιμες σε αυτό, καθώς και στοιχεία επικοινωνίας, όπως διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή/και αριθμός τηλεφώνου.

Οι συμμετέχοντες στο διαγωνισμό αποδέχονται ότι η τήρηση αρχείου με τα δεδομένα τους είναι απαραίτητη για τη διεξαγωγή του διαγωνισμού, ήτοι την ανάδειξη νικητών, τη δημοσίευση των αποτελεσμάτων και την πραγματοποίηση όλων των αναγκαίων ενεργειών για τη συνεννόηση με τους νικητές.

Ο Διοργανωτής δεσμεύεται ότι τα δεδομένα αυτά δεν θα διαβιβασθούν σε τρίτους για εμπορικούς σκοπούς, πέραν των προσώπων, τα οποία κατ’ εντολή και για λογαριασμό του Διοργανωτή, ενδέχεται να εμπλακούν στις παραπάνω δραστηριότητες.

Οι συμμετέχοντες στους διαγωνισμούς αποδέχονται ότι κατανοούν τον τρόπο λειτουργίας των μέσων κοινωνικής δικτύωσης και παρέχουν τη συγκατάθεσή τους για το γεγονός ότι τυχόν σχόλια (comment), κοινοποιήσεις (share) ή εκδηλώσεις αρέσκειας (like) θα είναι δημόσια ορατά στη σελίδα του Διοργανωτή.

Για την άσκηση των δικαιωμάτων ενημέρωσης, διόρθωσης, αντίρρησης, διαγραφής ή για ανάκληση της συγκατάθεσή, οι συμμετέχοντες μπορούν να επικοινωνήσουν στο e-mail info@flashbaby.gr